وزوز و صدا دادن کنتاکتورها

وزوز و صدا دادن کنتاکتورها

وزوز و صدا دادن کنتاکتورها:

کنتاکتور

وزوز کنتاکتور

موارد متعددی می تواند علت صدا دادن کنتاکتور باشد که به شرح زیر است :

1.بسته نشدن مدار هسته

2.اشتباه قرار دادن حلقه اتصال کوتاه

3.قطع شدن حلقه اتصال کوتاه

4.وجود جریان هرزگرد بوبین ها

5.استفاده کردن از تیغه های باز یا بسته در یک مسیر

برای رفع آن ها:

*بسته نشدن مدار هسته

یک علت صدا دادن کنتاکتور بسته نشدن مدار هسته می باشد که با کنترل کردن و تمیز نمودن سطح قطب ها وهمچنین خط سیر حرکت هسته می توان آن را برطرف نمود.عمل تمیز کردن با مواد تری کلر اتیلن و یا بنزین انجام می گیرد.

*اشتباه قرار دادن حلقه ی اتصال کوتاه

گاهی در زمان مونتاژ کنتاکتور حلقه ی اتصال کوتاه به اشتباه و نادرست روی سطح قطب ها گذاشته می شود و علت صدا دادن کنتاکتور می گردد که در این صورت باید پس از درآوردن هسته و کنترل نمودن و بازبینی دقیق آن، مجددا در محل مناسب خود به درستی قرار داده شود.

*قطع شدن حلقه ی اتصال کوتاه

قطع شدن حلقه ی اتصال کوتاه، دیگر علت صدا دادن کنتاکتور می تواند باشد که یا با کنترل کردن، یا تعمیر نمودن و یا عوض کردن این حلقه ی اتصال کوتاه می توان این علت را رفع نمود.

*وجود جریان هرزگرد بوبین ها

گاهی وجود جریان هرزگرد بوبین ها علت صدا دادن کنتاکتور می باشد که می توان برای رفع نمودن آن از یک دیود هرزگرد استفاده نمود.

*استفاده کردن از تیغه های باز یا بسته در یک مسیر

استفاده کردن از تیغه های باز یا تیغه های بسته در یک مسیر، دیگر علت صدا دادن کنتاکتور به حساب می آید

بنابراین:

باید هنگامی که در مدار فرمان از تیغه های کنتاکتور استفاده می شود، حتما دقت لازم و کافی صورت گیرد.و در یک مسیر تیغه های باز یا بسته مورد استفاده قرار نگیرند تا وقتی که کنتاکتور تحریک می شود، تیغه ی باز بسته و تیغه ی بسته باز نشود

چراکه در غیر این صورت با یک ریتم زیاد صدای تک تک مانندی به وجود خواهد آمد

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *